wtorek, 7 grudnia 2010

Z cyklu Archiwalia / from the Archives series: Ogniomistrz - legitymacja policji pomocniczej [Loschmeister - Hilfspolizeibeamten Ausweis], 1936Brak komentarzy: