sobota, 4 grudnia 2010

Z cyklu Archiwa / from the Archives series: Karta pojazdu / Vehicle certificate [Kraftfahrzeugbrief], 1937Z dokumentu możemy dowiedzieć się różnych ciekawych rzeczy, np. że
- dotyczy motoroweru typu RT 3 PS, bez kosza, napędzanego silnikiem dwusuwowym o mocy 3 km i pojemności 97 cm3, ważącego 50 kg i o ładowności 90 kg, przeznaczonego do przewozu osób, rozmiar opon 26 x 38.5 , cena fabryczna 345 marek, wyprodukowanego w roku 1937, a sprzedającym jest Auto Union A-G w Chemnitz,
- dnia 8 października 1937 roku pojazd został zarejestrowany przez urząd powiatowy [Der Landrat] w Hirschberg i. Rsgb na nazwisko Heinz Werner, elektromonter, zam.w Bad Warmbrunn, otrzymując numer rejestracyjny IK-172155
- rok później, 8 października 1938, pojazd został przerejestrowany przez Der Landrat w Loewenberg na nazwisko Walter Krusch, zawód Zimmerer, zam. Antoniwald Dorfstr. 33, a po uiszczeniu opłaty skarbowej w wysokości 0.50 marki otrzymał nowy numer rejestracyjny, IK 178654,
- ostatnie przejestrowanie nastąpiło 28 lutego 1940 decyzją Der Landrat w Hirschberg i. Rsgb. na nazwisko Walter Krusch, zam. Ludwigsdorf 28, zawód Zimmerer, nowy numer rejestracyjny IK-170034
[Antoniwald należał do Kreis Lowenberg, a Ludwigsdorf do Kreis Hirschberg]
- wszystkie pojazdy były rejestrowane w centralnej bazie Sammelstelle fur Nachrichten uber Kraftfahrzeuge w Berlinie, co poświadczają stemple z odpowiednio 16 października 1937, 2 marca 1939 i 18 marca 1940 [w środkowym przypadku zwraca uwagę o wiele dłuższy okres oczekiwania]


Brak komentarzy: