piątek, 3 grudnia 2010

Z cyklu Archiwalia / from the Archives series: Zaświadczenie o przebyciu szczepienia na dyfteryt / Diphteria Vaccine Certificate [Bescheinigung ueber erfolgte Diphterie-Schutzimpfung], 1942
Brak komentarzy: