sobota, 27 listopada 2010

Z cyklu: Okolice / from the Thereabouts series

[Jastrzębiec [Geiersberg], 792 m npm, czerwiec/June 2010]

Brak komentarzy: